Rezerwacja biletów grupowych

Warunki przyjęcie rezerwacji grupowych:

  • teatr prosi o telefoniczne dokonywanie rezerwacji grupowych
  • dokonanie rezerwacji wymaga pisemnego potwierdzenia poprzez wypełnienie formularza. Prosimy o jego przefaksowanie pod nr BOW 12 422 27 44
  • termin i forma płatności ustalane są podczas telefonicznego przyjmowania rezerwacji
  • zamawiający ma możliwość  wprowadzania zmian w rezerwacji do momentu opłacenia biletów
  • zmiany ilościowe w rezerwacji wymagają formy pisemnej
  • pozostałe warunki jak w "rezerwacjach indywidualnych"