Wędrowanie. Część I Wesele

data: 2017-04-21, godzina: 19:00


Zasady rezerwacji i sprzedaży biletów:

Rezerwacje:

  • Rezerwacje telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00
  • Rezerwacje internetowe przyjmowane są w ciągu 3 dni roboczych i wymagają pisemnego potwierdzenia przyjęcia przez BOW
  • Nie przyjmujemy internetowych rezerwacji w dniu przedstawienia
  • Miejsca przydzielane są według kolejności zgłoszeń. Mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji na widowni, zawsze na korzyść Widzów
  • Nieopłacone w terminie rezerwacje są automatycznie anulowane
  • W przypadku rezygnacji z rezerwacji prosimy o poinformowanie o tym fakcie pracowników BOW
  • Rezerwacje grupowe - powyżej 6 miejsc, przyjmowane są wyłącznie telefonicznie (12/422 27 44) i wymagają pisemnego potwierdzenia przez zamawiającego na formularzu zamówienia (udostepnionym w zakładce "rezerwacje grupowe")
  • Podane przez Państwa personalia wykorzystywane są wyłącznie w celu dokonania rezerwacji i podlegają ochronie zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dn. 29.08.1997 r.